Co je naším cílem?

Proces celoživotního vzdělávání by měl být nedílnou součástí našich životů. Informační a komunikační technologie hrají v tomto procesu nezanedbatelnou roli. Proto se zaměřujeme nejen na jejich propagaci a popularizaci, ale také na motivaci účastníků našich seminářů k využívání těchto technologií pro práci s informacemi v každodenní praxi. Získané znalosti by neměly být jen o praktických dovednostech, ale také o schopnostech jejich následného vyhodnocení a účelného využití. 

Naším cílem je proto poskytnout možnost celoživotního vzdělávání spojeného s užíváním moderních technologií.  Na konci každého semináře by měl být spokojený a především více informačně a digitálně gramotný účastník.

Reference

Ohlasy spokojených zákazníků

Marcela Gűttnerová

Městská knihovna Litvínov

Seminář, který vedli Honza s Ivou byl praktický, využívali metody kritického myšlení, měli připravené pěkně zpracované doprovodné materiály. Účastníci semináře byli konkrétně zapojeni do řešení úkolů. Myslím, že seminář byl knihovníkům přínosný.

Hanka Nemčičová

Městská knihovna Chodov

"Honza s Ivou pro nás vždy byli zárukou zajímavých a inspirativních seminářů. Nejvíce jsme ocenili profesionální přístup a znalost prostředí a potřeb knihoven." 

Těšíme se na spolupráci