VZDĚLÁVÁNÍ NEJEN PRO KNIHOVNÍKY 

LITTEO / LITERACY & TECHNOLOGY

Co je naším cílem?

Proces celoživotního vzdělávání by měl být nedílnou součástí našich životů. Informační a komunikační technologie hrají v tomto procesu nezanedbatelnou roli. Proto se zaměřujeme nejen na jejich propagaci a popularizaci, ale také na motivaci účastníků našich vzdělávacích aktivit k využívání těchto technologií pro práci s informacemi v každodenní praxi. Získané znalosti by neměly být jen o praktických dovednostech, ale také o schopnostech jejich následného vyhodnocení a účelného využití. 

Naším cílem je proto poskytnout možnost celoživotního vzdělávání spojeného s užíváním moderních technologií.  Na konci každé aktivity by měl být spokojený a především o kousek více informačně a digitálně gramotný účastník.

Reference

Ohlasy spokojených zákazníků

Eva Lesenková

Národní lékařská knihovna

Odbornost, osobní zájem o moderní technologie, pedagogický talent a dlouholetá lektorská praxe se pozitivně projevuje při přípravě i realizaci zvolených okruhů vzdělávání. Především lze ocenit systémovost a systematičnost, se kterou "staví" vzdělávací aktivity. Tyto schopnosti, vedle pedagogické a odborné úrovně, jsou opakovaně hodnoceny jako vynikající účastníky našich kurzů.

Jitka Svobodová

Krajská knihovny Karlovy Vary

Navzdory různé úrovni digitální gramotnosti zúčastněných si každý odnesl nějaké nové poznatky, což vyplývá z dotazníku spokojenosti. Naprostá většina dotázaných deklarovala velmi dobrou využitelnost v praxi, výbornou připravenost lektora a celkově pokládala přednášku za úspěšnou.

Hanka Nemčičová

Městská knihovna Chodov

"Honza s Ivou pro nás vždy byli zárukou zajímavých a inspirativních seminářů. Nejvíce jsme ocenili profesionální přístup a znalost prostředí a potřeb knihoven." 

Marcela Gűttnerová

Městská knihovna Litvínov

Seminář, který vedli Honza s Ivou byl praktický, využívali metody kritického myšlení, měli připravené pěkně zpracované doprovodné materiály. Účastníci semináře byli konkrétně zapojeni do řešení úkolů. Myslím, že seminář byl knihovníkům přínosný.

Těšíme se na spolupráci