Proč LITTEO?

Informační gramotnosti a vzdělávání knihovníků se věnujeme již více než osm let. Nejprve to bylo v rámci projektů a akcí, které jsme realizovali pod záštitou KISK FF MU, a nyní se této činnosti věnujeme soukromě.

Díky našemu vzdělání, praxi a výborné orientaci v knihovnické oblasti jsme schopni nabídnout vzdělávání přesně na míru českým knihovníkům, a to z jakéhokoliv typu knihoven. Naším cílem je podpořit kvalifikaci pracovníků knihoven a naučit je novým dovednostem, které budou moci ihned prakticky využít, a inspirovat je v další práci.

Kdo pro vás Litteo připravuje

Mgr. Jan Zikuška

Vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na FF MU, kde následně i pracoval na projektech NAKLIV a CEINVE. Jako zakladatel se věnuje pouze rozvoji a školení v rámci Littea.

PhDr. Iva Zadražilová

Vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na FF MU, kde několik let působila. Pro Litteo Iva zajišťuje především konzultační a poradenské služby, v případě potřeby externě školí. Mimo jiné pracuje na svém doktorátu na ÚISK FF UK.