Poradenství a další spolupráce


Celoživotní vzdělávání je živý proces, který je třeba neustále aktualizovat, inovovat a především přizpůsobovat jak jednotlivým účastníkům, tak i samotné instituci z jejíchž potřeb celý systém vychází. 


Co vám můžeme pro lepší a efektivnější vzdělávání kromě tradičních seminářů nabídnout dále?

 

Identifikace vzdělávacích potřeb

  • Identifikaci nedostatků a problémů, které vaši zaměstnanci potřebují řešit (se zaměřením na rozvoj digitálních dovedností).
  • Návrh efektivního systému vzdělávání zaměstnanců pro instituci jako celek nebo jednotlivců.

Distanční vzdělávání

  • Hodnocení a analýza již existujících e-kurzů jako nástroje pro jejich další inovace a rozvoj.
  • Návrh a tvorba e-learningových materiálů nebo kurzu jako celku na míru vašim potřebám.
  • Spolupráce na tutorování již existujících kurzů.