SEMINÁŘ
Sdílení a spolupráce v digitálním světě

Sdílení, spolupráce nebo ukládání dat je i v současnosti bezpochyby doménou knihoven. Pojďme se však společně podívat na to, jak tyto činnosti ovlivnil rozvoj internetu a jak to může přispívat nejen vzájemné spolupráci, ale také zjednodušit či zefektivnit náš běžné nepracovní činnosti. Červenou nití celého semináře bude bezpochyby bezpečné nakládání s takovými informacemi a jejich legislativní ukotvení.

Co je cílem kurzu?

  • Představit možnosti spolupráce při tvorbě textových dokumentů s důrazem na jejich následné sdílení se zaměřením na Google dokuemty, ale představení i dalších možných nástrojů (Office, Zoho).
  • Demonstrovat možnosti sdílení dokumentů pomocí různých nástrojů a jejich archivaci v on-line prostředí.
  • Na konkrétních příkladech vysvětlit principy fungování sdílené ekonomiky a poukázat na její výhody, ale i rizika, která sebou přináší.

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny, kteří chtějí umět efektivněji spolupracovat na tvorbě především textových materiálů a naučit se sdílet různorodé spektrum dokumentů, věcí nebo činností. Pro účast na kurzu je potřeba pouze základní počítačová gramotnost, další pokyny (založení Google účtu apod.) budou účastníkům zaslány s dostatečným předstihem před začátkem semináře.

Obsah kurzu aneb co se naučíte?

  • Popsat co to znamená sdílená ekonomika a popsat její klasické příklady (Crowdfunding, P2P půjčky, věci, dopravní prostředky atd) v kontextu aktuální společenské situace.
  • Sdílet a ukládat on-line dokumenty v závislosti na jejich parametrech (velikost, typ).
  • Vytvářet sdílené dokumenty a demonstrovat možnosti praktického využití.