Litteo e-kurz

Rozvoj digitálních dovedností není jen o získání kompetencí k používání jedné či více technologií či on-line nástrojů. Našim cílem je připravovat vás systematicky na možnosti dalšího rozvoje při práci s technologiemi za účelem celkového zvyšování kvality života, pracovního či společenského uplatnění.

Litteo kurz je kombinací F2F setkání a on-line vzdělávání s cílem získat pozitivní vztah k využívání technologií a osvojení širokého spektra digitálních dovedností. 

V obecné rovině kurz podporuje tři základní dimenze digitální gramotnosti -

 1. Motivační dimenze - postoj k technologiím a jejich užitečnost.
 2. Kompetenční dimenze - práce s on-line nástroji a informacemi.
 3. Strategická dimenze - vyhodnocení účelného využití technologií.

  Proč se rozhodnout pro Litteo e-kurz?

 • Jiná forma e-learningu, než ta, na kterou jste zvyklí. Princip založený na řešení problémových úloh a následné komunikaci s tutorem maximálně podporuje vaše individuální studijní potřeby.
 • Nemusíte číst dlouhé texty a nezáživnou teorii. Cílem kurzu je získat praktické dovednosti na základě konkrétních úloh a příkladů.
 • Díky malému počtu účastníků je zajištěna maximální podpora a spolupráce s tutorem po celou dobu trvání kurzu. Nemusíme konzultovat jen témata kurzu, ale také situace, které aktuálně řešíte.

Pro koho je kurz určen? 

Pro všechny, kteří si chtějí zlepšit či prohloubit svoje digitální dovednosti v širokém spektru. Základním předpokladem je samozřejmě minimální úroveň počítačové gramotnosti. Kdo čeká velké množství textových či interaktivních materiálů nebo testy, za které by sbíral body, bude asi zklamán. 

Tématické oblasti kurzu? 


 • Vyhledávání a hodnocení informací.
 • Tvorba digitálního obsahu.
 • Organizace, sdílení a spolupráce v on-line prostředí.
 • Digitální identita a ochrana dat.
 • Komunikace a interakce prostřednictvím internetu.
 • Osobní rozvoj a "digitální mezery".

Jak dlouho kurz probíhá a kdy začíná?

Celkový časový plán je deset týdnů, v jejichž průběhu realizujeme tři semináře (ve vámi zvolených prostorech dle potřeby účastníků). Doba mezi jednotlivými semináři je věnována on-line aktivitám. Časová dotace není pevně stanovena (záleží na úrovni vašich stávajících dovedností), ale počítejte, že k dokončení kurzu budete potřebovat alespoň 5 hodin týdně. Začátek není pevně stanovený, záleží na společné domluvě - můžeme začít kdykoliv.

Průběh kurzu?

 • Úvodní seminář - seznámení s průběhem kurzu, časový harmonogram, podrobnější představení plánovaných aktivit. Diskuze a přednáška s tématem člověk, společnost a digitální technologie. Délka trvání - 1 den.
 • Průběžná práce v online prostředí na jednotlivých úkolech a základních činnostech v oblasti digitálních dovedností za podpory tutora. Délka trvání - 4 týdny.
 • Praktický workshop - shrnutí první části, představení již realizovaných aktivit a identifikace problémových oblastí se zaměřením na jejich řešení. Nastínění druhé části kurzu. Délka trvání - 1 den.
 • Průběžná práce v online prostředí na jednotlivých úkolech a pokročilejších činnostech v oblasti digitálních dovedností za podpory tutora. Délka trvání - 4 týdny.
 • Závěrečné setkání - komplexní shrnutí probíraných témat a činností. Prezentování výsledků a získaných dovedností. Délka trvání - 1 den.